Staatsblad publiceert eindelijk KB betreffende nieuwe EU-wetgeving drones

Hety staatsblad

Vandaag verscheen het langverwachte Koninklijk Besluit in het staatsblad. Daarmee is de eerste stap gezet richting de nieuwe Europese wetgeving.

We worden allemaal geacht het staatsblad te lezen, dus hier is hij dan.

Samengevat en belangrijk om te onthouden: (bron:FOD Mobiliteit en Vervoer)

Vanaf 31 december 2020 geldt:

  • alle UAS-exploitanten, d.w.z. personen die dronevluchten willen uitvoeren, moeten zich eerst gratis registreren bij het Directoraat-Generaal Luchtvaart van de FOD Mobiliteit en Vervoer (DGLV);
  • piloten op afstand moeten ten minste 14 jaar oud zijn (met uitzondering van personen die een “speelgoed” drone gebruiken, d.w.z. een UAS die voldoet aan de EU-normen van toepassing op speelgoed ) om onder bepaalde voorwaarden in de “open” categorie te kunnen vliegen. Om een piloot op afstand in de “specifieke” categorie te zijn, moet u minstens 16 jaar oud zijn;
  • Voordat ze kunnen vliegen, moeten de piloten op afstand die alleen in de categorie “open” willen vliegen, een theoretische opleiding volgen en slagen voor een test met meerkeuzevragen – dit alles wordt online en gratis ter beschikking gesteld door het DGLV;
  • de vluchtuitvoeringen moeten worden uitgevoerd overeenkomstig Verordening (EU) nr. 2019/947 en in overeenstemming met de voorwaarden die zijn vastgesteld voor de geografische UAS-zones, d.w.z. de luchtruimen waarin de activiteiten van een UAS verboden, beperkt of onderworpen zijn aan een voorafgaande vluchtvergunning;
  • alle exploitanten moeten een adequate verzekering hebben in functie van het gewicht van de drone en de exploitatiecategorie (hetzij een aansprakelijkheidsverzekering voor derden, hetzij een verzekering die voldoet aan de bepalingen van Verordening (EG) nr. 785/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 betreffende de verzekeringseisen voor luchtvervoerders en exploitanten van luchtvaartuigen).
  • De huidige piloten op afstand die ervaring hebben opgedaan in het kader van het systeem dat is ingesteld bij het Koninklijk Besluit van 10 april 2016 betreffende het gebruik van onbemande luchtvaartuigen in het Belgische luchtruim, genieten van bepaalde vrijstellingen in het kader van de opleiding die is voorzien in de categorie “open”.

Om een soepele overgang en de continuïteit van de activiteiten na 31 december 2020 te waarborgen, herinnert het DGLV eraan dat de certificaten en vergunningen van bestuurders van een RPA en de verklaringen en toelatingen van klasse 1 hun geldigheid behouden voor alle activiteiten die onder de huidige operationele voorwaarden worden uitgevoerd, en dit tot uiterlijk 1 januari 2022. Uiteraard staat het de exploitanten vrij om vanaf 31 december 2020 activiteiten in de categorie “open” of “specifiek” uit te voeren, indien zij aan de daarvoor geldende voorwaarden voldoen.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

0

Je winkelwagen