Europese drone wetgeving 1/1/2021 – eenvoudig uitgelegd

Europese Drone Wetgeving - eenvoudige uitgelegd

© Alle inhoud van deze website valt onder het auteursrecht en kan en mag niet gekopieerd worden tenzij uitdrukkelijke toestemming. Alle bronnen staan onderaan deze tekst vermeld.

De bedoeling van de nieuwe Europese drone wetgeving is dat je als Belgische dronepiloot ook in het buitenland kan gaan vliegen zonder dat je moet beschikken over een drone vliegbewijs voor dat land en dat de regelgeving binnen Europa hetzelfde is voor alle lidstaten, om zo verwarring of onwetenheid te vermijden.

Daarnaast moet deze nieuwe regelgeving plaats bieden voor innovatie en nieuwe toepassingen voor drones in onderwijs en industrie, waar de huidige wetgeving eerder een beperkende factor heeft en innovatie tegenwerkt.

Als bron hebben we het KB (2020/43563) van 18/11/2020 en de EU verordening 2019/947 gebruikt en deze vertaald naar een leesbare tekst. Een overzichtstabel geeft ineens ook alle belangrijke items samengevat weer. 

Dank aan EUKA en skeyes – Jean-Pierre De Muyt voor het verduidelijken van deze nieuwe wetgeving. Zijn presentatie en talloze facebook vraag en antwoord werden als leidraad gebruikt voor het maken van deze tekst.

18/11/2020 - Publicatie van het KB tot uitvoering van de Europese verordening 2019/947.

Eindelijk is het zover. Op 18 november werd het KB gepubliceerd in het Belgisch staatsblad. Dat wil zeggen dat de nieuwe Europese wetgeving er aan komt.

Het KB en een samenvatting kan u hier lezen.

Voor de laatste informatie vanuit DGLV kan je best deze website in het oog houden: https://mobilit.belgium.be/nl/luchtvaart/drones/europese_regelgeving_van_toepassing_vanaf_01072020

De nieuwe Europese wetgeving

16/03/2022 – Deze tekst zijn we momenteel dagelijks aan het bijwerken volgens de nieuwe richtlijnen die we doorkrijgen. Hou deze site dus goed in de gaten.

 

Zonet is er vers van de pers bekend dat de invoegdatum van de nieuwe Europese wetgeving op het vlak van CX-labels is uitgesteld. Dit is een logische beslissing gezien er tot op  heden nog geen drones beschikbaar zijn met een C-label. Onderstaande tijdlijn geeft een visuele weergave van de nieuwe data die worden ingepland voor de invoeging.

Europese wetgeving tijdlijn

 

De nieuwe Europese verordeningen zijn gestoeld op de ” Regulation EU 1139/2018 (EASA basic regulation) en zijn van toepassing op alle UAS (Unmanned Aircraft Systems), dus zowel multicopters, helicopters als fixed wing (vliegtuigen), als het maar onbemand is.

Ook wordt er geen verschil meer gemaakt tussen hobby en professioneel gebruik. Het maakt dus niet uit of je geld verdient met het vliegen van je drone.

Zeer goed om weten is dat het nu ook vast staat dat modelvliegtuigen ( fixed wings) ook drones zijn, daar durfde men al eens aan twijfelen maar de definitie van een drone is dus in die zin ook vast gelegd. Om het geheel juist te benoemen spreekt men over UAS (Unmanned Aircraft Systems) en hieronder vallen multirotors (volksmond: drone), model helicopters, modelvliegtuig, …. als het maar onbemand is.

Let op, het is ten zeerste aan te raden lid te worden van een modelvliegclub wanneer je wil vliegen met multicopters, modelvliegtuigen, helicopters of andere onbemande luchtvaartuigen. Op deze terreinen kan je veilig je hobby beoefenen.

De enige uitzondering is dat State Aircraft (politie, hulpdiensten, leger, …) hier niet onder vallen, maar zij kunnen er wel gebruik van maken om hun eigen wetgeving op te baseren wat waarschijnlijk ook zo zal zijn.

Basis begrippen

Vooraleer je te verdiepen in de wetgeving, klassen, categorieën enzoverder moet je eerst enkele basisbegrippen begrijpen.

Geo-zones

Het begint allemaal met Geo-zones. De geo-zones zullen bepalen of je uberhaupt mag vliegen maar ook wat de voorwaarden zullen zullen zijn (bv. max. hoogte, …).
Eens je weet in welke Geo-zone je zit kan je gaan bepalen met welk type toestel je mag vliegen en op basis daarvan kan je dan zien in welke Implementing Act terecht komt (zie lager).

Je kan vanaf vandaag 31/12/2020 de geo-zones raadplegen via deze site: https://map.droneguide.be/

Drone Service Application of DSA

Skeyes heeft een nieuwe reeks van online tools beschikbaar gemaakt: (https://www.skeyes.be/nl/diensten/drone-service-application/)

 • DSA Planner: plan je drone vlucht en zie welke vereisten er zijn op de plek waar je wil vliegen
 • DSA Greenlight: hier kunnen de DGLV medewerkers je vlucht verifiëren en goedkeuren indien nodig
 • DSA Fly: mobiele App waarmee je de lokale ATC (Controletoren) op de hoogte kan brengen wanneer je vlucht start en eindigt.
 • DSA Control: Hier kunnen de luchtverkeersleiding volgen waar er drone operaties doorgaan

C-klasse van het toestel

Het MTOM (Maximum Take Off Mass) en de impact van het toestel bepaald binnen welke klasse je hier valt. -> risico

Je drone zal dus in één van de onderstaande klasse vallen op basis van zijn gewicht of impact.  Deze klasse zal dan als basis dienen voor de Implementing Act waaronder je dan minimaal kan vliegen. 

Wie is de Operator?

De operator is niet altijd de piloot. De operator is de legale entiteit die verantwoordelijke is voor de organisatie van de vlucht. Dit kan zowel een natuurlijke persoon of bedrijf zijn en is diegene voor wie de piloot vliegt.

De operator is verantwoordelijk voor de vlucht die uitgevoerd wordt door de drone, dus is ook verantwoordelijk voor het feit dat de piloot met alles in orde is (handleiding kennis, scholing, benodigde examens afgelegd, voorbereiding, ….)

Wie is de piloot?

De piloot is diegene die het toestel bedient en controle heeft over het toestel. De piloot is ten allen tijde verantwoordelijk voor de uitvoering van de vlucht en neemt de beslissingen.

De piloot zorgt voor:

 • een toelating van alle betrokken personen na een risico briefing
 • een VLOS operatie, eventueel met behulp van een waarnemer
 • nooit vliegen in de buurt van of in een zone waar een nood situatie aan de gang is

Moet ik mijn drone registreren?

Nee. Als je met je drone wil vliegen binnen de Open of Specifieke categorie is er geen toestel registratie nodig (de vroegere OO- registratie).

Van zodra er goederen- of personen vervoer met je drone gebeurt is deze registratie wel verplicht maar dan zit je ook in de gecertifieerde categorie.

Echt niet registreren?

Wat je wel zal moeten doen is dat als je jezelf of je bedrijf als operator moet registreren je in dat platform wel je drone zal moeten toevoegen met zijn serienummer. 

Online lessen en examens

Voor subcategorie A1 en A3:

Je kan de online lessen en examens vinden op deze pagina van DGLV: https://mobilit.lmsdokeos.com/nl/users/sign_in

Voor subcategorie A2 en oude Klasse 1 omzetting:

Je kan jezelf inschrijven voor de examens via deze site: registreren

Nieuwe indeling - nieuwe regels

Vergeet alles van de oude indeling en opdeling ( recreatief, klasse 2, klasse 1 a /b, professioneel of niet, …).

De nieuwe EU-verordening is gebaseerd op het risico, complexiteit en de prestaties van de vlucht. Om dit risico te bepalen gaat men het gewicht van de drone, het risico van de vlucht en de locatie waar de vlucht doorgaat onder de loep nemen (Geo-zone).

Daarnaast zijn er ook enkele vereisten waar het toestel minimaal aan zal moeten voldoen (Delegated Act).  

Mogelijks maar nog niet vastgelegd zijn bijvoorbeeld een verplichte identificatie plaatje op je drone, transponder voor bepaalde modellen, …

Delegated Act (DA)

DA beschrijft de minimum voorwaarden waaraan een toestel moet voldoen.

 • Toestel behoort tot een bepaalde C-klasse (zie tabel hieronder)
 • Electronic ID (Real-time broadcast – open cat)
  Deze zender zal continu een signaal uitsturen met de volgende gegevens:
  • Registratie nummer van de operator
  • Serienummer van het toestel
  • Positie en hoogte van het toestel ten opzichte van de grond (AGL)
  • Richting en snelheid over de grond
  • Positie van de piloot of de positie van opstijgen
 • Geo-awareness (weet waar je toestel exact is)
  De piloot moet ten allen tijde de volgende informatie kunnen aflezen:
  • De piloot moet ten alle tijde waarschuwingen kunnen ontvangen en een kaart kunnen raadplegen met de no-fly zones
  • Geo-fencing is niet verplicht (toestel blokkeren waar je niet mag/kan vliegen)
  • Piloot is zelf verantwoordelijk voor de accuraatheid van de data voor elke vlucht (updates van de kaart beschikbaar maken op de drone)
CategorieKlasseOmschrijvingMaximum gewicht MTOM/JGeo - awarenessOperator registratieDJI Drone typeMinimum leeftijd pilootOnline opleiding & online examen
(gratis)
Extra theoretisch examen bij FOD Mobiliteit en Vervoer (Gratis)
en bewijs praktische opleiding door zelfstudie (gratis)
Verzekering
A1C0 of zelfbouwSpeelgoed (Toys)< 250gNEENEE (geen camera)--NEENEENEE (familiale?)
A1C0< 250gNEEJA (camera kan beelden bewaren)Tello
Mavic Mini
Mini 2
14NEENEEBA
A1C1Hobby drone< 80J Vterm of < 900gJAJASpark
Mavic Air
Mavic Air 2
14JANEEBA
A2C2Prosumer drone< 4 kgJAJAMavic 2 Pro
Mavic 2 Zoom
Mavic 2 Zoom Enterprise Dual
Phantom 4 Pro
Phantom 4 Pro V2.0
16JAJABA
A3C2Prosumer drone
< 4 kg en Low-speed mode (3m/s)JAJAMavic 2 Pro
Mavic 2 Zoom
Phantom 4 Pro
Phantom 4 Pro V2.0
14JANEEBA
A3C3Professionele drone< 25kg <3m spanwijdteJAJAInspire 1
Inspire 2
M200/210
M300
M600
14JANEEBA
A3C4Aero-model
(enkel op erkend modelvlieg terrein)
< 25kgJAJAModelbouw (helicopters, vliegtuigen, drones, zwevers)14JANEEBA via modelbouw organisatie bv VML
A1Legacy (geen Cx label)Speelgoed (Toys)< 250gNEENEE (geen camera)-14NEENEEBA
A1Legacy (geen Cx label)Speelgoed (Toys)< 250gNEEJA (met camera)Tello
Mavic Mini
Mini 2
14NEENEEBA
A1Legacy (geen Cx label)Hobby drone< 500gJAJASpark
Mavic Air
14JANEEBA
A2Legacy (geen Cx label)Prosumer drone
>50m afstand van mensen
< 2 kgJAJAMavic Pro
Mavic Pro Platinum
Mavic Air 2
Mavic 2 Pro
Mavic 2 Zoom
Mavic 2 Zoom Enterprise Dual
Phantom 4 Pro
Phantom 4 Pro V2.0
16JAJABA Luchtvaart
A3Legacy (geen Cx label)Professionele drone< 25kgJAJAInspire 1
Inspire 2
M200/210
M300
M600
14JANEEBA Luchtvaart
A3Legacy (geen Cx label)Aero-model
(enkel op erkend modelvlieg terrein)
< 25kgNEENEEEigen bouw en modelbouw (helicopters, vliegtuigen, drones, zwevers)14JANEEBA via modelbouw organisatie bv VML

Implementing Act (IA)

De IA zijn de vereisten gerelateerd aan de vliegoperatie en de registratie van het toestel.

Volgens wat de vliegoperatie juist zal inhouden zal men de vlucht opdelen volgens drie categorieën:

 • Open categorie
  • De meeste particuliere drone bestuurders
  • Modelvliegen
  • Fotografen
  • Geautomatisseerde vluchten (met piloot)
 • Specifieke categorie
  • BVLOS operaties
  • goederen transport
  • Autonome vluchten (zonder piloot)
 • Gecertificeerde categorie
  • Air Taxi
  • Internationale IFR vluchten
  • Pakjes leveren boven personen

Open Category

 • Laag risico
 • Geen authorisatie of notificatie van de vlucht nodig Maximum 120m AGL (Above Ground Level – punt van opstijgen)
 • Alleen VLOS (Visual Line Of Sight) toegelaten eventueel via een waarnemer
 • Gebruik van een drone met maximum 25kg MTOM 
  Hieronder vallen dan de klasse C0, C1, C2 , C3 en C4
 • Praktijkvoorbeelden: Doorsnee hobbypiloot, Modelbouw vliegers, Fotografen, zelfbouw, bepaalde reeds bestaande drones (aankoop voor 1 july 2020)
 • CE keurmerk verplicht
 • Omvat geautomatiseerde vluchten (steeds tussenkomst piloot mogelijk)
 • Alle betrokkenen bij de uitvoering van de vlucht dienen voldoende op de hoogte gebracht te zijn van de vlucht risico’s, diegene die niet op de hoogte zijn worden beschouwd als niet betrokken personen.
 • Vliegen kort bij of in een zone waar hulpdiensten actief zijn is niet toegelaten

De open categorie is de meest omvangrijke en ook voor de meesten onder ons van toepassing.

Een verder opdeling is hier nodig:

 • OPEN Limited (drone zonder Cx klasse label)
 • OPEN A1
  • OPEN A1/C0
  • OPEN A1/C1
 • OPEN A2
  • OPEN A2/C2
 • OPEN A3
  • OPEN A3/C2
  • OPEN A3/C3
  • OPEN A3/C4

Open Limited Category (drone zonder Cx klasse label)

Tot 31 december 2022 mogen UAS zonder klasse gebruikt worden onder volgende voorwaarden, afhankelijk van hun gewicht:

 

Gewicht UAS

Toegestane vliegafstand

< 500 g

In de buurt van mensen, volgens de voorschriften voor subcategorie A1

< 2 kg

Op min. 50 m afstand van mensen

< 25 kg

Op min. 150 m afstand van woon-, handels-, industrie- of recreatiezones, volgens de voorschriften voor subcategorie A3

 

 

De opleidingen voor elk van deze subcategorieën zullen vergelijkbaar zijn met die voor de overeenkomstige subcategorieën in de categorie OPEN.

Vanaf 1 januari 2023 worden de voorwaarden om een UAS zonder klasselabel te besturen strenger. Het UAS mag alleen worden gebruikt als het vóór 1 januari 2023 in de handel werd gebracht en enkel onder bepaalde voorwaarden:

 • Een UAS van minder dan 250g volgt de regels voor categorie A1
 • Een UAS van minder dan 25 kg volgt de regels voor categorie A3

Voor een UAS zonder klasselabel van minder dan 2 kg (maar meer dan 250 g) zal het niet langer toegestaan zijn om op minder dan 50m van mensen te vliegen (net zoals voor categorie A2).

Categorie SPECIFIC

Als de risicobeoordeling dit toelaat, mag u uw huidige UAS blijven gebruiken in de categorie SPECIFIC.

Model Aircraft

 • Mogen alleen vliegen in de daarvoor voorziene Aeromodel Zones (zie Geo-zones)
 • In clubverband
 • Kan altijd vliegen binnen A3 / C4 (Zelfbouw en <25kg)

Drone races

 • Valt onder Model Aircraft
 • Ook onder A3 / C4
 • Toeschouwers zijn toegelaten, best afgeschermd door bijv. een net.

OPEN A1/C0 (speelgoed drone)

Europese Wetgeving 6/2020 - Eenvoudig uitgelegd - www.dronedepot.be
 • Vliegen boven mensen die niet betrokken zijn bij de vlucht mag
 • Vliegen boven een mensen massa mag NIET
 • Alleen VLOS toegelaten
 • Maximum hoogte 120m AGL tov. opstijgpunt
 • Gebruik van een drone met C0 keurmerk (typisch speelgoed drone of zelfbouw (bv racedrones)):
  • < 250gr zonder camera
  • Geo-awareness niet verplicht
  • Operator registratie niet nodig
 • CE keurmerk
 • Minimum leeftijd voor België: 14 jaar (als geen speelgoed drone)
 • Gekend met de handleiding
 • Maximum snelheid 19m/s
 • Follow-Me functie binnen een radius van 50m

OPEN A1/C1

Europese Wetgeving 6/2020 - Eenvoudig uitgelegd - www.dronedepot.be
 • U mag niet intentioneel vliegen boven personen die niet betrokken zijn bij de vlucht
 • Vliegen boven een mensen massa mag NIET
 • Alleen VLOS toegelaten
 • Maximum hoogte 120m AGL tov. opstijgpunt of maximum hoogte moet instelbaar en afleesbaar zijn
 • Gebruik van een drone met C1 keurmerk (hobby drone):
  • Maximum 80J energie of < 900 gr
  • Electronic ID
  • Geo-awareness met piloot visualisatie
  • Operator registratie verplicht
  • Identificatie plaatje met vermelding van registratie nummer
 • CE keurmerk
 • Minimum leeftijd voor België: 14 jaar
 • Gekend met de handleiding
 • Online training gevolgd
 • Online test uitgevoerd en in het bezit van een bewijs
 • Maximum snelheid 19m/s
 • Follow-Me functie binnen een radius van 50m
 • Lost Link management
 • Battery warning

OPEN A2/C2

Europese Wetgeving 6/2020 - Eenvoudig uitgelegd - www.dronedepot.be
 • U mag NIET vliegen boven personen die niet betrokken zijn bij de vlucht
 • Vliegen boven een mensen massa mag NIET
 • Alleen VLOS toegelaten
 • Maximum hoogte 120m AGL tov. opstijgpunt
 • Gebruik van een drone met C2 keurmerk  (“Prosumer” drone):
  • < 4kg
  • Electronic ID
  • Geo-awareness met piloot visualisatie
  • Operator registratie verplicht
  • Identificatie plaatje met vermelding van registratie nummer
 • CE keurmerk
 • Minimum leeftijd voor België: 16 jaar
 • Gekend met de handleiding
 • Certificaat voor drone piloot na het behalen van:
  • Online training (idem als Cat. A1/C1)
  • Online test (idem als Cat. A1/C1)
  • Bewijs van praktische zelftraining
  • Bijkomende A2 theoretische kennis test
 • >30m horizontale afstand tot niet personen die niet betrokken zijn bij de vlucht
  >5m wanneer low-speed mode is geactiveerd

OPEN A3

Europese Wetgeving 6/2020 - Eenvoudig uitgelegd - www.dronedepot.be
 • U mag vliegen boven personen die niet betrokken zijn bij de vlucht enkel en alleen wanneer deze niet in gevaar kunnen komen
 • Vliegen boven een mensen massa mag NIET
 • Alleen VLOS toegelaten
 • Maximum hoogte 120m AGL tov. Opstijgpunt
 • >150m horizontale afstand tot woonwijken, commerciele centra, recreatie of industrie zones
 • CE keurmerk
 • Minimum leeftijd voor België: 14 jaar
 • Gekend met de handleiding
 • Certificaat voor drone piloot na het behalen van:
  • Online training (idem als Cat. A1/C1)
  • Online test (idem als Cat. A1/C1)
 • Lost link management (bv. return to home)

Open A3 / C2 (prosumer)

 • < 4kg
 • Transponder met ID gegevens
 • Geo-awareness met piloot visualisatie
 • Operator registratie verplicht
 • Identificatie plaatje met vermelding van registratie nummer
 • Low-speed mode (3m/s)
 • Geen scherpe randen
 • Batterij waarschuwing
 • Maximum geluidsnormen
 • Voorzien zijn van lichten
 • Beveiligde C2 link

Open A3 / C3 (professional)

 • < 25kg en <3m spanwijdte
 • Transponder met ID gegevens
 • Geo-awareness met piloot visualisatie
 • Operator registratie verplicht
 • Identificatie plaatje met vermelding van operator nummer
 • Batterij waarschuwing
 • Maximum geluidsnormen
 • Voorzien zijn van lichten
 • Beveiligde C2 link

Open A3 / C4 (Aero model)

 • Enkel geldig voor kits, zelfbouw maakt hier geen deel van uit en valt onder de regelgeving van de modelluchtvaart
 • Automatische vluchten niet toegestaan (waypoints)
 • Enkel indien de vliegzone dit voorschrijft, men zal een zone creëren waar modelbouwvlieg clubs hun vliegveld kunnen uitbaten (dit bestaat nu reeds en zal waarschijnlijk niet veranderen)
  • Transponder met ID gegevens
  • Geo-awareness met piloot visualisatie
  • Identificatie plaatje met vermelding van operator nummer
 • Operator registratie verplicht
 • Indien gevlogen wordt op een erkend modelvliegterrein (Aeromodel zone) dan dient men de regelgeving te volgen die daar geldt.

OPGELET:

Wanneer u in België op een erkend modelbouwvliegveld gaat vliegen geldt hier de regelgeving specifiek voor deze terreinen. Dit is momenteel nog niet vastgelegd binnen het kader van de nieuwe Europese Wetgeving. Wordt nog verwacht.

Een overzichts tabel

Europese Wetgeving 6/2020 - Eenvoudig uitgelegd - www.dronedepot.be

Specific Category

 • Verhoogd risico
 • Indien de vlucht volgens een ‘Standaard scenario’ verloopt volstaat een notificatie anders is er authorisatie nodig van een CA voor de aanvang van de vlucht gebasseerd op een SORA (Specific Operations Risc Assessment) -> Risico Analyse
 • Praktijkvoorbeelden: BVLOS operaties (lineaire inspecties, mapping), goederen transport, alle vluchten die niet onder de Open Categorie of de Certified Category vallen
 • Omvat autonome vluchten (zonder tussenkomst van een piloot)
 • Piloot moet minimum competenties hebben zoals:
  • operationele procedures kennen (flight-planning, pre-flight en post-flight inspecties, nood procedures, …)
  • auronautische communicatie kunnen voeren
  • beheersen van het vliegpad en de automatie ervan
  • problem-solving en de juiste beslissingen kunnen nemen
  • Situatie beheer
  • airmanship
 • Valt je vlucht binnen de eisen van een standaardscenario (moeten nog gepubliceerd worden) dan kan je de vlucht uitvoeren mits het online aangeven van de vlucht, geen goedkeuring nodig. Best verwittig je wel even de gemeente en/of politiedienst zodat onnodige telefoontjes van buren niet tot een interventie moeten leiden, en heb je de kans steek dan ook op voorhand een briefje in de bus van de buren om aan te geven dat er een drone vlucht zal doorgaan – zo maak je goede en geen ongerusteburen.
  Valt je vlucht niet binnen een standaardscenario dan is een SORA risico analyse verplicht – hiervoor kan je opleiding volgen bijvoorbeeld bij https://www.dronecollege.be 
 • Heb je reeds een Klasse 1 behaald dan volstaat het om een bijkomend theoretisch examen te doen (online ? weten we nog niet) om aan te tonen dat je op de hoogte bent van de Europese wetgeving.

Certified Category

 • Hoog risico – Vlucht is even risicovol als een bemande vlucht
 • Authorisatie vereist door gecertifieerde instantie (bijv. DGLV voor België), gecertificeerde UAS met gelicentieerde piloot
 • Praktijkvoorbeelden: Air taxi, Internationaal IFR (carga, passagiers), pakjes leveren boven mensen
 • Vlucht kan/mag mensen vervoeren of transport van gevaarlijke goederen

Tijdslijn

Deze nieuwe wetgeving zal door alle Europese lidstaten in voege gaan vanaf 1 januari 2021.

Drones zonder CE markering kunnen nog gebruik maken van de A1 en A3 categoriën ook na 1 juli 2022, maar mogen na 1 juli 2022 niet meer verkocht worden.

Drones verkocht na 1 juli 2022 moeten een CE markering hebben.

OPGELET: dit gaat niet over de Cx markering. De technische specificaties van deze Cx (C0,C1,C2,C3,C4 en later C5 en C6) staan momenteel nog niet helemaal vast en Europa moet hier nog een definitieve goedkeuring over geven. Zolang zullen de fabrikanten dit label niet kunnen aanbrengen op de nieuwe drones. 

Mogelijks is er sprake van een keurings organisme die retro-actief een keurlabel zou kunnen toekennen, maar hier vernemen we later hopelijk meer over.

Wat met je reeds behaalde licentie (Belgische piloten)?

Wanneer de nieuwe Europese wetgeving effectief actief wordt zal de huidige Belgische wetgeving komen te vervallen en daarmee ook de huidige brevetering Klasse 2 en Klassen 1 (a en b).

Deze tabel geeft aan wat je juist nog moet doen als piloot om terug in regel te zijn met de nieuwe EU-wetgeving:

PilootAttest/LicentieExamens te doen
Klasse 2ik heb nog geen Klasse 2 attest behaaldopen A1-3, Open A2
Klasse 2JaEASA regulations
open A2
Klasse 1ik heb nog geen Klasse 1 attest behaaldOpen A1-3
Open A2
Specific
klasse 1JaEASA regulations

Opleiding

 • Je kan in elke Europese lidstaat je opleiding volgen
 • De examens zullen 5 jaar geldig zijn
 • Waar kan ik opleiding volgen in België?
 • Deze info komt nog

Nachtvluchten

Verzekering – BA

Voor de verzekering heb je twee mogelijkheden:

 • Privé – hobby gebruik
  • Volstaat je Familiale verzekering
   • vraag dit best na bij je verzekeraar
   • is een drone verzekerd?
   • Maximaal gewicht van de drone?
 • Professioneel gebruik
  • Basis drone verzekering
  • Dekt materiaal
  • Luchtvaart verzekering
  • minimum waarde dekking
  • gebruik je verzekeringsnummer om je als operator te registreren
  • Serienummer van elke drone of materiaal is nodig

Als er schade is veroorzaakt door de drone dan kan je deze door je drone verzekering laten dekken.

Schade veroorzaakt door de piloot, maar niet door de drone valt niet onder de drone verzekering.

 

Meer informatie en bronnen

Al deze informatie hebben we voor jou verzameld op één pagina. Wens je meer informatie of effectief op zoek te gaan naar details dan kan je hieronder onze bronnen vinden:

Nuttige websites

84 gedachten over “Europese drone wetgeving 1/1/2021 – eenvoudig uitgelegd

 1. Zou graag weten welke opleidingen er gevolgd moeten worden om met een drone te kunnen vliegen categorie C1?
  Vind nergens een link naar Geo-awareness met piloot visualisatie opleiding of online training.

  1. Je kan nog nergens een link vinden omdat het gewoon nog veel te vroeg is. De Europese wetgeving zal pas van kracht gaan in juni 2020. Momenteel is er nog geen enkele beslissing in België omtrent deze wetgeving dus elke opleiding die beweerd al de Europese wetgeving in haar curriculum te hebben is gewoon niet juist. Er is nog niets dat vast staat.

   Nog enkele maanden geduld zou ik zeggen. Je zal alles op onze website terug kunnen vinden als het zover is.

   1. Voor privé gebruik niet, deze is minder dan 1kg en mag je boven privé terrein mee vliegen tot 10m hoogte.
    Voor de Europese wetgeving vanaf 2021 zal je deze drone moeten registreren aangezien hij beelden kan opslagen.

 2. Ik heb interesse in de DJI Mavic Mini … Moet ik hiervoor een brevet hebben of deze registeren? Ik zou het willen gebruiken in wandeltochten in de natuur, voornamelijk in België en Nederland

  1. Met de huidige wetgeving mag u dit toestel boven privé terrein gebruiken max 10m anders heeft u minimum een klasse 2 nodig.. Met de nieuwe Europese wetgeving mag u overal vliegen mits handhaving van de minimum afstandseisen en maximale hoogte van 120m en buiten gecontroleerde vlieggebieden. Aangezien dit toestel een camera heeft en de beelden kan opslagen moet het geregistreerd worden. Brevettering is op dit moment nog niet duidelijk. Hiervoor weten we nog niet genoeg over de nieuwe wetgeving in België.

 3. [* De Shield plugin heeft dit bericht als “Pending Moderation” gemarkeerd. Reden: Menselijk SPAM filter vond “artikel” in “comment_content” *]
  Dank je wel voor het verhelderende artikel! Ik zou graag een DJI Mavic Pro 2 gebruiken om terreininventarisaties uit te voeren (vliegen via vluchtplan met Pix4DCapture). Ik verwacht niet over mensen te vliegen. Volstaat in dat geval een Open A3/C2 licentie? Hierboven wordt vermeld dat deze nieuwe regelgeving het gebruik van drones in onderwijs moet aanmoedigen. Betekent dit dat er andere procedures zullen bestaan voor onderwijzend personeel? Daarnaast zie ik dat het opnieuw mogelijk is om een opleiding dronepiloot Klasse 1 te volgen. Is het aangeraden om deze opleiding dit jaar nog te volgen, of wacht ik best tot ik volgend jaar de online training en test kan afleggen?

  1. Als je kan is het aangeraden om nog een klasse 1 te doen, zo kan je later makkelijker bijbenen voor de nieuwe EU regelgeving. Dat zal je ook de mogelijkheid geven om op plaatsen te vliegen waar je anders niet zal mogen vliegen.
   Andere procedures voor onderwijzend personeel betwijfel ik sterk.

   Je zal met een A3 minimaal 150m van gebouwen moeten vliegen, hou hier rekening mee, voor mapping vlieg je meestal tss de 40 en 90m hoogte.
   Een klasse 1 (of zijn opvolger) zal hier helpen

  1. Dat wil zeggen dat je je drone moet on-line zal moeten registreren met de eigenaar gegevens en zijn serienummer. Het is nog niet zeker of er dan ook nog een plaatje op moet komen met een registratienummer. Zo zal men gevonden drones kunnen linken aan zijn eigenaar.

 4. Hoe zit het met dji mavic air 2,ben geïnteresseerd in deze drone.Mag ik de drone nog gebruiken na deze datum aangezien deze geen ce keurmerk heeft en geen transponder met ID gegevens heeft en ook geen Geo-awareness met piloot visualisatie.Mag ik het toestel dan alleen nog gebruiken op privé terrein.

  1. De DJI Mavic Air zal je zeker nog mee mogen vliegen onder de Open A3.
   – het toestel heeft wel een CE keurmerk, anders zou hij niet verkocht mogen worden in Europa
   – het toestel heeft wel nog geen Cx rating, dat komt er nog aan en dit voor alle drones want dat wordt verplicht
   – Transponder is nog niet verplicht ook niet in de europese
   – Geo-awareness is wel aanezig, verwar dit niet met Geo-fencing, Geo awareness laat je zien of je in een zone zit waar je mag vliegen en dat kan je nu al zien op de kaart in de app
   – je zal met het toestel ook tot 120mhoog mogen vliegen
   – prvé is niet meer van belang onder de europese wetgeving

   1. Beste,
    ik raak soms het noorden kwijt 🙂 Ik heb dus een DJI Mavic Air 2. De Drone heeft dus een CE keurmerk maar nog geen CX rating. Kan het dan zijn dat deze nog zou vallen onder de A1-CI onder de 900gr IPV de A2 ? Hierboven in de tabel staat ook bij A1-C1 de Mavic Air 2, waarom staat die daar ?
    Eigenlijk is het toestel 570gr zou dus best kunnen toch ?

 5. Momenteel ben ik in het bezit van een DJI Mavic 2 Pro en brevet klasse 2. Als ik nieuwe wetgeving goed begrijp, wordt dit nu gecategoriseerd als C2. Als ik hiermee ver van mensen wil vliegen, valt dit onder A3 waarbij zowel de drone als operator moeten geregistreerd zijn en de operator in het bezit moet zijn van een bewijs van online test. Als ik dichtbij mensen wil vliegen, valt dit onder A2 waarbij de operator bovenop de voorwaarden van A3 nog een extra theoretische test moet hebben afgelegd, alsook bewijs van praktische zelftraining.
  Nu is mijn vraag:
  – Wat is een bewijs van praktische zelftraining ? Met mijn klasse 2 heb ik reeds een praktijk-examen afgelegd
  – Waar moeten we onze drone en onszelf als operator registeren ? Bij het DGLV of EASA ?
  – Waar moeten we onze online test afleggen ? Bij het DGLV of EASA ?
  – Heeft een Mavic 2 Pro een elektronic ID ? Indien niet, is die na 2022 waardeloos aangezien die enkel in A3 kan vliegen ..

 6. Waar mag ik vliegen eens de nieuwe regelgeving er is? Met een Mavic Mini bijvoorbeeld. En stel dat ik die geregistreerd heb (in de toekomst).
  Ik begrijp dat er blauwe en rode geo-fences zijn waar je sowieso niet kunt vliegen maar ….
  Mag ik over een openbaar park vliegen?
  Mag ik boven het huis van mijn buurman vliegen?
  Mag ik bvb boven de domein van Bokrijk vliegen?
  Mag ik boven een drukke weg vliegen?

  Mag ik dan zomaar foto’s en video’s nemen?
  Mag ik die images verspreiden of enkel voor prive-gebruik?
  Wat als iemand denkt dat zijn privacy geschonden is?

  1. Je vraag of je over bepaalde locaties vliegen is een zeer open vraag en kan ik niet algemeen op antwoorden, er zijn vele omstandigheden waar je rekening moet houden en afhankelijk zijn van de locatie zelf.
   Er zullen steeds bepaalde zones wijn waar je niet zal mogen vliegen, deze info zal je kunnen vinden op kaarten zoals je kan vinden op droneguide.be of ops.skeyes.be.
   De nieuwe wetgeving gaat vooral het risico afwegen of je mag vliegen en je zal een minimale afstand moeten houden van al dan niet betrokken personen , obstakels en gebouwen of infrastruur.

   Mogen vliegen is een deel van de vraag, een tweede deel is of je mag fotograferen of filmen. Hier moet je rekening houden met de situatie. Is het een openbare plaats of niet, als het een privé terrein is (buurman bv) moet je steeds de toestemming hebben van de eigenaar. Film of fotografeer je mensen en je wil de film of foto publiceren (facebook, website, …) dan moet je toestemming hebben van de personen die herkenbaar zijn. Als het gaat over een zeer grote groep van mensen hoeft dit niet zolang je maar geen focus legt op een bepaald iemand. Vooral opletten met kinderen. Hier geldt eigenlijk vooral de privacy wetgeving.

 7. Hey,

  Ik zou me in de toekomst meer willen verdiepen in het FPV gedeelte van drones (met eventueel spotter), maar…
  als ik het goed begrijp valt een zelfgebouwde FPV drone die met camera mss een 400gr weegt onder de klasse A3/C4 en moet je op minimum 150m van alle gebouwen en dergelijke blijven , maar dit is enkel geldig voor kits, zelfbouw maakt hier geen deel van uit en valt onder de regelgeving van de modelluchtvaart. Wil dit zeggen dat je alleen op terreinen van modelluchtvaart zal mogen vliegen met een zelfbouw quad van een 400 tal of mss meer?

  Maar als hij onder de 250gr weegt (excl camera staat er hogerop de tekst?) val je onder klasse A1 en is alles geen probleem, moet je geen registratie doen of niks?
  Er staat bij de klasse A1/C0 wel dat je een CE keurmerk moet hebben, kan een zelfbouw drone deze wel hebben?

  In de tekst vind je: geen registratie als C0 voldoet aan de Speelgoedrichtlijn, zelfs als deze is uitgerust met een camera.
  Maar in de tabel zie je staan: No registration, for as long as not equipped with a sensor that can capture personal data (valt een camera hier niet onder??)

 8. Welke gegevens moeten er allemaal op het Identificatie plaatje staan:
  Naam?
  Registratienr?
  Telefoonnr ?

  Of zij er nog andere gegevens nodig.

 9. [* De Shield Security plugin heeft dit bericht als “Pending Moderation” gemarkeerd. Reden: Menselijk SPAM filter vond “p http” in “comment_content” *]
  In de categorie C0 wordt onderscheid gemaakt tussen drones zonder en met camera, waarbij de exploitant van de laatste categorie zich moet registreren. Nu vind ik op allerlei plaatsen verschillende omschrijvingen met betrekking tot deze camera:
  – In Commission Delegated Regulation (EU) 2019/945 & Commission Implementing Regulation (EU) 2019/947 vind ik geen vermelding van “camera”.
  – Op https://mobilit.belgium.be/nl/luchtvaart/drones/nieuwe_regelgeving/categorie_open lees ik over de verplichting om zich te registreren als exploitant: “Nee, tenzij deze uitgerust is met een camera of sensor en geen speelgoeddrone is.”
  – Hoger in de tabel op deze website lees ik hierover: “JA (camera kan beelden bewaren)”.
  In mijn geval gaat het om zelfbouw drones met een totale massa van minder dan 250 gram waarvan één voorzien is van een FPV camera. Deze camera kan geen beelden bewaren maar stuurt ze via een zender door naar een ontvanger met scherm.
  Mijn vraag nu: waar vind ik een officiële tekst die de eigenschappen van een eventuele camera op een drone omschrijft?

   1. Dit is nadrukkelijk niet waar. Er staat zeer duidelijk in de Europese drone regels dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen drones en speelgoedgoeddrones. Voor een Tello bijv. hoeft men GEEN exploitantnummer te hebben. Het is zelfs zo dat wettelijk een DJI Mini ook niet geregistreerd hoeft te worden totdat de Europese classificatie door de fabrikant wordt aangegeven.
    De overheid kan nu wel zelf regels gaan verzinnen, maar de Europese regels gelden. Anders hadden we geen Europe regels nodig.

 10. Beste,
  Ik ben in het bezit van een A1/A2/A3 bewijs.
  Ik wil graag een vlucht uitvoeren onder “specific” category. Moet ik daar dan nog een aparte opleiding voor volgen?
  En zo ja, waar kan je die volgen?
  Of is het niet nodig maar moet je wel wachten (risicobeoordeling) op een toelating van de bevoegde instantie?

  1. Wat is de reden dat je specific moet vliegen? Gewicht?
   Als je specific moet vliegen eerst geozone raadplegen. Op basis daarvan kijken welke restricties je hebt en die proberen op te lossen met wat je hebt. VLL levels bepalen dan je beperkingen, of gebruik maken van het STS.
   Lukt dat allemaal niet dan zal je een SORA moeten maken.

   1. De reden: ik wil het gewoon weten.
    Ik vind namelijk dat het examen dat je moest afleggen, theorie én praktijk, om in klasse 1 te mogen vliegen, van een héél andere orde was dan die voor een A2 licentie. Hier moet je geen praktijkexamen doen, geen medische keuring etc…
    Maw het is niet in verhouding en dus vroeg ik me af of je nog een bijkomende opleiding moet/kunt volgen.

    1. ik heb een sterk vermoeden van wel.
     Maar effe duidelijk maken dat wij, dronedepot niets met de wetgeving te zeggen hebben, soms hebben we hier de indruk dat we de klaagmuur en helpdesk voor DGLV geworden zijn.

 11. Beste mensen,

  ik ben in bezit van een mavic 2 zoom, onder de huidige europese regels en mijn doeleinden valt deze onder A2/C2.
  ik heb de online cursus gevolgd en geslaagd, nu dien ik me nog te registreren als exploitant ,eventueele verzekering te regelen en een extra examen af te leggen bij het DGLV.
  ik heb online gevonden hoe me in te schrijven voor dit examen en over welke categorieën er vragen zullen gesteld worden, alleen vind ik nergens geen cursus/opleiding hiervan terug? iemand die me kan helpen want ze maken het toch weer lekker ingewikkeld vind ik.

  1. Waar heb je informatie gevonden over deze examens?
   Cursussen en opleidingen zijn overal nog in voorbereiding en worden nog voorgelegd voor de examencommissie die de opleidingen eerst moet goedkeuren.

   1. op de officiele overheidssite –> https://mobilit.belgium.be/nl/luchtvaart/drones/nieuwe_regelgeving/opleidingen_en_examens
    hier de link van de inhoudsopgave waarover het examen gaat gaan, maar nergens vind ik hiervan een opleiding/cursus van terug–> https://mobilit.belgium.be/sites/default/files/DGLV/0121_nl_table_des_matieres_open_a2.pdf
    dus volgens jullie bestaan deze gewoonweg nog niet?
    voor alle duidelijkheid dit gaat over het extra examen dat vereist is door het DGLV voor de categorie A2.

    1. nee , klopt, deze examens en opleidingen zijn momenteel volop in voorbereiding. De eerste drone opleiding scholen worden nu goedgekeurd, we verwachten dan ook dat het examen zelf niet lang meer zal uitblijven.

 12. Het is me niet erg duidelijk of ik nu mijn Mavic Air 2 (570Gr) dien te registreren of niet.
  Als ik me inlog op de drone portal dan heb ik 2 mogelijkheden:
  – een OO registratie
  – een exploitatievergunning aanvragen (maar dan heb ik nog verschillende extra documenten nodig zoals oa CONOPS, SORA…

  Als ik voor een OO registratie ga dan is de Mavic Air 2 geen mogelijke optie

  Alvast bedankt voor de verduidelijking.

 13. Beste,

  Zelf ben ik fotograaf en werk ik regelmatig met een drone (Mavic Air 2). De drone wordt gebruikt om opdrachten als fotograaf uit te voeren. Momenteel heb ik het examen A1/A3 succesvol afgelegd en vroeg ik mij af of ik het bijkomende examen voor klasse A2 moet afleggen of niet? Alsook welke verzekering ik verplicht moet afsluiten op mijn drone?

 14. Beste,
  ik heb een mavic air2, heb mezelf geregistreerd al drone piloot bij FOD, welke examens moet ik juist afleggen, enkel A1/A3 en/of ook A2, het is me niet helemaal duidelijk.
  Alvast bedankt voor uw antwoord.

 15. Hallo,
  Ik veronderstel dat je op een UAS van de classe Cx ook een electronic-id module moet hebben. Bestaat zo een module reeds?
  Dank bij voorbaat,

 16. Heel wat gemeenten hebben in hun politiereglementen bepalingen waarbij alle UAS vluchten verboden zijn in de nabijheid of boven bv. woongebieden, stiltegebieden, Natura2000 gebieden,… zonder toestemming van de burgemeester. Bij mijn weten kunnen gemeenten in hun politiereglement nog altijd strengere bepalingen dan de hogere wetgeving opnemen, zelfs al is die Europees. Over dergelijke beperkingen is echter weinig of niets te lezen op de sites met onderrichtingen voor drone – piloten. Zou er niet ergens moeten gewaarschuwd worden dat je best eens informeert bij de gemeentelijke overheid naar de lokale regelgeving vooraleer te beginnen met bv. de planning van een modelluchtvaartterrein ?

  1. Als professionele drone piloot lijkt het me niet abnormaal dat je elke drone vlucht die je mag doen door de normale gang van zaken je die ook meld aan de gemeente. Ik heb tot nu toe nog nooit een weigering gehad en men apprecieert dat ook want als de politie dan een melding binnen krijgt weet men dat je aan het vliegen bent en moet men niet onnodig iemand langs sturen.
   Oprichten van een modelluchtvaartterrein is dan weer een hele andere zaak, dat vergt inderdaad veel meer voorbereiding en toelatingen (gemeente, dglv, milieuwetgeving, etc, … ), dat is onmogelijk zo maar effe te doen.

   1. In sommige gemeenten moet je toelating aanvragen voor gebruik van het openbaar domein aan de burgemeester bij het opstijgen en landen met je drone ( De Haan/Wenduine o.a.). Dus best eerste effe contact nemen met de gemeentelijke diensten van waar je gaat vliegen..

 17. Ik heb een Mavic Pro waarvoor ik reeds het Franse diploma heb behaald.
  In de tabel valt deze onder A1 ( onder 900 gram) en onder A2 (waar deze ook vermeld staat).
  Wat moet ik dan in orde brengen?
  – online examen
  – registratie van de beelden

  Of zoals bij A2 vermeld: praktijkexamen + ba luchtvaart ed?
  Dank voor uw feedback

 18. Beste

  Ik ben in het bezit van een DJI Phantom 4 (meegebracht van mijn reis in de VS, 2016).
  het gebruik van mijn drone is puur hobby, ik film voornamelijk landbouwmachines die aan het werk zijn op het land, en af en toe kennissen die mij vragen voor een foto van hun huis/tuin… (ook al een paar keer de vraag gekregen voor een kerst-stoet met tractoren, of een sportfeest van een lokale KLJ te filmen)

  wat word er nu van mij verwacht te doen qua opleiding en registratie? of wat zou je mij kunnen aanraden te doen?

  Met vriendelijke groeten

  1. Je drone is gelijk aan de wet met andere UAS, dus zoek het MTOM gewicht op in de handleiding en dat gewicht is bepalend voor wat je mag en kan want dit bepaald in welke Legacy Categorie je valt.
   Zie dan in onze tabel op de wetgeving pagina wat je juist moet doen;

   Volgens mij A1_A3 en ook A2.

 19. Ik heb net een Mavic pro aangeschaft.
  Mag ik hier zo maar met vliegen of is hier een specifieke opleiding voor nodig? Dat begrijp ik niet helemaal.
  Zo ik kan zien bevindt ik me niet in een rode zone dus denk ik dat ik 120m hoog mag vliegen?
  Ik heb me ook geregistreerd op de app van dji maar is dit voldoende?
  Alvast bedankt

  1. Of je mag vliegen hangt om te beginnen af van het gewicht van de drone, bekijk hiervoor onze tabel op onze wetgeving pagina, je moet kijken bij de Legacy drones want dit ouder model heeft zeker gaan Cx label.
   Je moet jezelf ook als operator registreren bij DGLV, zie ook de wetgeving pagina. Je registratie bij DJI is het activeren van je drone voor de garantie, heeft niets met de wetgeving te maken.

 20. Kan ik met een dji mini 2 vanaf 1/01/2023 verder vliegen onder de A0 categorie?
  Indien wel, zal dat dan zijn volgens de regels van de A1/C0 groep of van de A1/C1 groep?
  Indien niet, volgens welke categorie zal dat dan zijn en met de regels van welke Ax/Cx groep?

  1. De tabel op onze website geeft dit perfect aan. Je zit onder 250gr, dus …
   Is de volgende voorwaarde: staat er een Cx label op?

   Indien nee val je onder: A1 – Legacy
   Indien ja zal dat het C0 label zijn en val je onder A1 – C0

 21. Ben net in het bezit van een MUVI Q1 van Veho met een gewicht van 1,65 kg en mogelijkheid om een camera op te bevestigen. Zal gebruikt worden voor niet-professionele doeleinden.
  Onder welke categorie valt deze?
  Zodat ik me helemaal in regel kan stellen.

  1. Je drone is gelijk aan de wet met andere UAS, dus zoek het MTOM gewicht op in de handleiding en dat gewicht is bepalend voor wat je mag en kan want dit bepaald in welke Legacy Categorie je valt. U hebt een gewicht van 1,65 kg en dit kan u terugvinden in de tabel.

   Zie dan in onze tabel op de wetgeving pagina wat je juist moet doen;

   Volgens mij A1_A3 en ook A2. Dit gezien het gewicht.

 22. De theoretische opleiding en het examen voor de subcategorieën A1 en A3 vinden online plaats.
  When I go to https://mobilit.lmsdokeos.com/fr/learner/my_trainings
  I get ‘’ U heeft nog geen training om te beginnen. U kunt zich via de catalogus registreren bij de training als deze is geactiveerd. Anders ontvangt u een melding wanneer u zich registreert bij een training.’’

  So how do I register . The catalogue is greyed out

 23. Ik heb me net geregistreerd als drone exploitant. We hebben een Mavic Air, dus A1 C1. We moeten dus een online cursus volgen en examen afleggen. Na aanmelden op https://mobilit.lmsdokeos.com/nl/users/sign_in zien we geen cursussen staan. Ik zit dus vast en heb volgende vragen:
  * kunnen we de drone met meerdere personen (van zelfde gezin) blijven gebruiken? Moet ieder zich registreren en cursus volgen?
  * Ik moet de drone registreren. Hoe kan ik dat doen? Is dat via de “drone” website van de overheid. Op mijn exploitant kan ik kiezen voor: “toevoegen van exploitatie verklaring”. Als ik die stappen volg kan ik de gegevens van de drone ingeven, echter bij confirmatie loopt het fout.
  * moet de drone per piloot geregistreerd worden? Ik merk op dat het 100 EUR kost per registratie UAS
  dank voor je feedback

  1. Beste,

   Elk individu dat met de drone zal vliegen moet zich registreren. Dit gezien uw exploitant nummer steeds persoons gebonden is.
   In de huidige wetgeving in de opencategorie moet u de drone niet registreren. U hoeft enkel u zelf te registreren als piloot en de nodige attesten te behalen voor het vliegen met de DJI Mavic Air.
   Het registreren als operator is volledig gratis evenals het behalen van de A1/A2/A3 attesten.

  1. Beste,

   Je hoeft hiervoor geen examen te doen enkel registratie als operator is verplicht. Maar dit is volledig gratis via de website van het DGLV.

 24. Volgens de nieuwe regelgeving volstaat het om een declaratie te doen voor Specific STS-01. Deze kan heel eenvoudig online gebeuren. Hiervoor wordt een bedrag gerekend van 207€. Is dit een eenmalig bedrag voor alle vluchten die ik zou uitvoeren binnen STS-01, of is dit het bedrag per vlucht?

  1. beste, heeft u het over het Belgische sts? De Europese STS’en treden namelijk pas in werking op 21 december 2021.
   mvg

   Thibault Verpoort

 25. Beste
  Ik zou graag de DJI Mavic Air 2 aankopen om drone fotografie te doen (professioneel van vastgoed). Welk diploma heb ik hiervoor nodig? Genoeg met een A1-A3 open, omdat de drone maar 570 gr is? Toestemming van de eigenaar van het vastgoed zal altijd gevraagd worden. Of moet ik voor een A2 Open gaan?
  Ik vind de informatie die ik terugvind op de website van mobiliteit nogal tegenstrijdig.
  Bedankt voor de feedback.

  1. “Beste,

   Bij de aankoop en vliegen met de AIR 2 heeft u voldoende met het A1/A3 attest. Echter moet u wel rekeninghouden met de wettelijke afstand tot gebouwen, stadskernene en andere obstakels.

   Mvg.
   Yordi

 26. Hey,
  Hoe zit het met een zelfbouw tot 25kg in A3? Mag je hiermee ook enkel bij een modelvliegclub vliegen? Of mag je overal zolang je de 150m regel respecteert?

 27. Mag je met de DJI Mini 2 (<250g, met camera) in een gecontroleerd luchtruim (CTR/RMZ) 10km verwijderd van een Belgische luchthaven vliegen? Zo ja, tot de max hoogte van 10m?

 28. Beste,
  Ik ben de on line cursus “open A1-A3 aan het volgen via de site SPF Mobilit. Deze is in het Frans, als je het Nederlandstalig vlagje aan klikt komt er op dat deze pagina niet bestaat…, is deze dus nergens in het Nederlands te vinden ?
  Alvast dank voor antwoord en hopelijk toch de Nederlandstalige versie te verkrijgen…

 29. Beste,

  Voor een drone van minder dan 250 gram (met camera), het mag normaal gezien wel vliegen boven mijn privé-terrein tot 120 m hoog, maar mag deze ook vliegen over de velden en de weiden in het platteland? En boven de openbare wegen en de wandelpaden? Parken en bossen? Ik vind deze niet terug in de wetgeving. Wel van no fly zones. Mijn doel is de foto- en video-opnames van het weer en de landschappen.

  1. Beste,

   Met een drone van minder dan 250 gram is dit mogelijk. Dit zolang u ook rekening gaat houden met de privacy wetgeving is dit geen probleem.

 30. Beste,
  mooie uitleg, maar alles begint blijkbaar bij het bepalen in welke klasse je (drone) speelt.
  Ik vind mijn recent 2dehands aangekochte DJI Phantom 3 standard (gewicht 1.21Kg) nergens terug. In welke klasse zit die? (zo kan ik terugvinden
  of ik evt een opleiding/examen moet afleggen)
  Alvast bedankt.
  Jurgen

Geef een reactie