Europese drone wetgeving 2020 – Covid-19 – eenvoudig uitgelegd

Europese dronewetgeving - Covid-19? - eenvoudige uitgelegd

(Laatste update op 18/11/2020)

De bedoeling van de nieuwe Europese dronewetgeving is dat je als Belgische dronepiloot ook in het buitenland kan gaan vliegen zonder dat je moet beschikken over een drone vliegbewijs voor dat land en dat de regelgeving binnen Europa hetzelfde is voor alle lidstaten, om zo verwarring of onwetenheid te vermijden.

Daarnaast moet deze nieuwe regelgeving plaats bieden voor innovatie en nieuwe toepassingen voor drones in onderwijs en industrie, waar de huidige wetgeving eerder een beperkende factor heeft en innovatie tegenwerkt.

Deze tekst is gebaseerd op de reeds verschenen richtlijnen en zijn op dit moment nog geen verplichting voor de lidstaten. Dit is pas aan de orde vanaf 1 juli 2020, voor zover dit de datum is dat Europa zal houden ondanks de huidige COVID-19 crisis.

Dank aan EUKA en skeyes – Jean-Pierre De Muyt voor het verduidelijken van deze nieuwe wetgeving. Zijn presentatie werd als leidraad gebruikt voor het maken van deze tekst.

Wat met de huidige wetgeving?

Vanaf 1 januari 2021 mag je de huidige wetgeving volledig naast je neerleggen, vanaf dan is die niet meer van toepassing en dit geldt voor alle Europese lidstaten.  Wel kunnen de lidstaten nog specifieke zones definiëren (GEO-zones) waar er op bepaalde vlakken afgeweken wordt van de Europese regels, zoals bijvoorbeeld het verbieden van vluchten boven gevoelige natuurgebieden.

18/11/2020 – Publicatie van het KB tot uitvoering van de Europese verordening 2019/947.

 

Eindelijk is het zover. Vandaag 18 november is het KB gepubliceerd in het Belgisch staatsblad. Dat wil zeggen dat de nieuwe Europese wetgeving er aan komt.

Het KB en een samenvatting kan u hier lezen.

 

Voor de laatste informatie vanuit DGLV kan je best deze website in het oog houden: https://mobilit.belgium.be/nl/luchtvaart/drones/europese_regelgeving_van_toepassing_vanaf_01072020

De nieuwe Europese wetgeving

18/11/2020 – Binnenkort kan u hier een vereenvoudigde up-to-date versie vinden. De tekst hieronder geeft in grote lijnen al wat het zal in houden.
 

De nieuwe Europese verordeningen zijn gestoeld op de ” Regulation EU 1139/2018 (EASA basic regulation) en zijn van toepassing op alle UAS (Unmanned Aircraft Systems), dus zowel multicopters, helicopters als fixed wing (vliegtuigen), als het maar onbemand is.

Ook wordt er geen verschil meer gemaakt tussen hobby en professioneel gebruik. Het maakt dus niet uit of je geld verdient met het vliegen van je drone.

Zeer goed om weten is dat het nu ook vast staat dat modelvliegtuigen ( fixed wings) ook drones zijn, daar durfde men al eens aan twijfelen maar de definitie van een drone is dus in die zin ook vast gelegd.

De enige uitzondering is dat State Aircraft (politie, hulpdiensten, leger, …) hier niet onder valt, maar zij kunnen er wel gebruik van maken om hun eigen wetgeving op te baseren wat waarschijnlijk ook zo zal zijn.

Geo-zones

Het begint allemaal met Geo-zones. De geo-zones zullen bepalen of je uberhaupt mag vliegen maar ook wat de voorwaarden zullen zullen zijn (bv. max. hoogte, …).
Eens je weet in welke Geo-zone je zit kan je gaan bepalen met welk type toestel je mag vliegen en op basis daarvan kan je dan zien in welke Implementing Act terecht komt (zie lager).
 

Nieuwe indeling

Waar in het verleden de indeling volgens gewicht, hoogte en klasse gebeurde ( recreatief, klasse 2, klasse 1 a /b) zal men nu als bepalende factor het risico, de complexiteit en prestaties van de vlucht als basis nemen. Om dit risico te bepalen gaat men het gewicht van de drone, het risico van de vlucht en de locatie waar de vlucht doorgaat onder de loep nemen.

Daarnaast zijn er ook enkele vereisten waar het toestel minimaal aan zal moeten voldoen (Delegated Act).  Zoals bijvoorbeeld een verplichte identificatie plaatje op je drone, transponder voor bepaalde modellen, …

Delegated Act (DA)

DA beschrijft de minimum voorwaarden waaraan een toestel moet voldoen.

 • Toestel behoort tot een bepaalde C-klasse (zie tabel hieronder)
 • Electronic ID (Real-time broadcast – open cat)
  Deze zender zal continu een signaal uitsturen met de volgende gegevens:
  • Registratie nummer van de operator
  • Serienummer van het toestel
  • Positie en hoogte van het toestel ten opzichte van de grond (AGL)
  • Richting en snelheid over de grond
  • Positie van de piloot of de positie van opstijgen
 • Geo-awareness (weet waar je toestel exact is)
  De piloot moet ten allen tijde de volgende informatie kunnen aflezen:
  • De piloot moet ten alle tijde waarschuwingen kunnen ontvangen en een kaart kunnen raadplegen met de no-fly zones
  • Geo-fencing is niet verplicht (toestel blokkeren waar je niet mag/kan vliegen)
  • Piloot is zelf verantwoordelijk voor de accuraatheid van de data voor elke vlucht (updates van de kaart beschikbaar maken op de drone)

C-klasse van het toestel

Het MTOM (Maximum Take Off Mass) en de impact van het toestel bepaald binnen welke klasse je hier valt. -> risico

Je drone zal dus in één van de onderstaande klasse vallen op basis van zijn gewicht of impact.  Deze klasse zal dan als basis dienen voor de Implementing Act waaronder je dan minimaal kan vliegen. 

Klasse Omschrijving MTOM/J Geo – Awareness Operator registratie
C0 Speelgoed < 250 gr NEE NEE, als geen camera
C1 Hobby < 80 J Vterm of < 900 gr JA JA
C2 Prosumer < 4 kg JA JA
C3 Professional < 25 kg JA JA
C4 Aero-model < 25kg JA JA

Wie is de Operator?

De operator is niet altijd de piloot. De operator is de legale entiteit die verantwoordelijke is voor de organisatie van de vlucht. Dit kan zowel een natuurlijke persoon of bedrijf zijn en is diegene voor wie de piloot vliegt.

Wie is de piloot?

De piloot is diegene die het toestel bedient en controle heeft over het toestel. De piloot is ten allen tijde verantwoordelijk voor de uitvoering van de vlucht en neemt de beslissingen.

De piloot zorgt voor:

 • een toelating van alle betrokken personen na een risico briefing
 • een VLOS operatie, eventueel met behulp van een waarnemer
 • nooit vliegen in de buurt van of in een zone waar een nood situatie aan de gang is

Implementing Act (IA)

De IA zijn de vereisten gerelateerd aan de vliegoperatie en de registratie van het toestel.

Volgens wat de vliegoperatie juist zal inhouden zal men de vlucht opdelen volgens drie categorieën:

 • Open categorie
  • De meeste particuliere drone bestuurders
  • Modelvliegen
  • Fotografen
  • Geautomatisseerde vluchten (met piloot)
 • Specifieke categorie
  • BVLOS operaties
  • goederen transport
  • Autonome vluchten (zonder piloot)
 • Gecertificeerde categorie
  • Air Taxi
  • Internationale IFR vluchten
  • Pakjes leveren boven personen

Open Category

 • Laag risico
 • Geen authorisatie of notificatie van de vlucht nodig Maximum 120m AGL (Above Ground Level – punt van opstijgen)
 • Alleen VLOS (Visual Line Of Sight) toegelaten eventueel via een waarnemer
 • Gebruik van een drone met maximum 25kg MTOM 
  Hieronder vallen dan de klasse C0, C1, C2 , C3 en C4
 • Praktijkvoorbeelden: Doorsnee hobbypiloot, Modelbouw vliegers, Fotografen, zelfbouw, bepaalde reeds bestaande drones (aankoop voor 1 july 2020)
 • CE keurmerk verplicht
 • Omvat geautomatiseerde vluchten (steeds tussenkomst piloot mogelijk)
 • Alle betrokkenen bij de uitvoering van de vlucht dienen voldoende op de hoogte gebracht te zijn van de vlucht risico’s, diegene die niet op de hoogte zijn worden beschouwd als niet betrokken personen.
 • Vliegen kort bij of in een zone waar hulpdiensten actief zijn is niet toegelaten

De open categorie is de meest omvangrijke en ook voor de meesten onder ons van toepassing.

Een verder opdeling is hier nodig:

 • OPEN A1
  • OPEN A1/C0
  • OPEN A1/C1
 • OPEN A2
  • OPEN A2/C2
 • OPEN A3
  • OPEN A3/C2
  • OPEN A3/C3
  • OPEN A3/C4

OPEN A1/C0

Europese Wetgeving 6/2020 - Eenvoudig uitgelegd - www.dronedepot.be

 • Vliegen boven mensen die niet betrokken zijn bij de vlucht mag
 • Vliegen boven een mensen massa mag NIET
 • Alleen VLOS toegelaten
 • Maximum hoogte 120m AGL tov. opstijgpunt
 • Gebruik van een drone met C0 keurmerk (typisch speelgoed drone of zelfbouw (bv racedrones)):
  • < 250gr zonder camera
  • Geo-awareness niet verplicht
  • Operator registratie niet nodig
 • CE keurmerk
 • geen minimum leeftijd
 • Gekend met de handleiding
 • Maximum snelheid 19m/s
 • Follow-Me functie binnen een radius van 50m

OPEN A1/C1

Europese Wetgeving 6/2020 - Eenvoudig uitgelegd - www.dronedepot.be

 • U mag niet intentioneel vliegen boven personen die niet betrokken zijn bij de vlucht
 • Vliegen boven een mensen massa mag NIET
 • Alleen VLOS toegelaten
 • Maximum hoogte 120m AGL tov. opstijgpunt of maximum hoogte moet instelbaar en afleesbaar zijn
 • Gebruik van een drone met C1 keurmerk (hobby drone):
  • Maximum 80J energie of < 900 gr
  • Electronic ID
  • Geo-awareness met piloot visualisatie
  • Operator registratie verplicht
  • Identificatie plaatje met vermelding van registratie nummer
 • CE keurmerk
 • Minimum leeftijd wordt door de lidstaat bepaald en is tussen 12 en 16 jaar
 • Gekend met de handleiding
 • Online training gevolgd
 • Online test uitgevoerd en in het bezit van een bewijs
 • Maximum snelheid 19m/s
 • Follow-Me functie binnen een radius van 50m
 • Lost Link management
 • Battery warning

OPEN A2/C2

Europese Wetgeving 6/2020 - Eenvoudig uitgelegd - www.dronedepot.be

 • U mag NIET vliegen boven personen die niet betrokken zijn bij de vlucht
 • Vliegen boven een mensen massa mag NIET
 • Alleen VLOS toegelaten
 • Maximum hoogte 120m AGL tov. opstijgpunt
 • Gebruik van een drone met C2 keurmerk  (“Prosumer” drone):
  • < 4kg
  • Electronic ID
  • Geo-awareness met piloot visualisatie
  • Operator registratie verplicht
  • Identificatie plaatje met vermelding van registratie nummer
 • CE keurmerk
 • Minimum leeftijd wordt door de lidstaat bepaald en is tussen 12 en 16 jaar
 • Gekend met de handleiding
 • Certificaat voor drone piloot na het behalen van:
  • Online training (idem als Cat. A1/C1)
  • Online test (idem als Cat. A1/C1)
  • Bewijs van praktische zelftraining
  • Bijkomende A2 theoretische kennis test
 • >30m horizontale afstand tot niet personen die niet betrokken zijn bij de vlucht
  >5m wanneer low-speed mode is geactiveerd

OPEN A3

Europese Wetgeving 6/2020 - Eenvoudig uitgelegd - www.dronedepot.be

 • U mag vliegen boven personen die niet betrokken zijn bij de vlucht enkel en alleen wanneer deze niet in gevaar kunnen komen
 • Vliegen boven een mensen massa mag NIET
 • Alleen VLOS toegelaten
 • Maximum hoogte 120m AGL tov. Opstijgpunt
 • >150m horizontale afstand tot woonwijken, commerciele centra, recreatie of industrie zones
 • CE keurmerk
 • Minimum leeftijd wordt door de lidstaat bepaald en is tussen 12 en 16 jaar
 • Gekend met de handleiding
 • Certificaat voor drone piloot na het behalen van:
  • Online training (idem als Cat. A1/C1)
  • Online test (idem als Cat. A1/C1)
 • Lost link management (bv. return to home)

Open A3 / C2 (prosumer)

 • < 4kg
 • Transponder met ID gegevens
 • Geo-awareness met piloot visualisatie
 • Operator registratie verplicht
 • Identificatie plaatje met vermelding van registratie nummer
 • Low-speed mode (3m/s)
 • Geen scherpe randen
 • Batterij waarschuwing
 • Maximum geluidsnormen
 • Voorzien zijn van lichten
 • Beveiligde C2 link

Open A3 / C3 (professional)

 • < 25kg en <3m spanwijdte
 • Transponder met ID gegevens
 • Geo-awareness met piloot visualisatie
 • Operator registratie verplicht
 • Identificatie plaatje met vermelding van registratie nummer
 • Batterij waarschuwing
 • Maximum geluidsnormen
 • Voorzien zijn van lichten
 • Beveiligde C2 link

Open A3 / C4 (Aero model)

 • Enkel geldig voor kits, zelfbouw maakt hier geen deel van uit en valt onder de regelgeving van de modelluchtvaart
 • Automatische vluchten niet toegestaan (waypoints)
 • Enkel indien de vliegzone dit voorschrijft, men zal een zone creëren waar modelbouwvlieg clubs hun vliegveld kunnen uitbaten (dit bestaat nu reeds en zal waarschijnlijk niet veranderen)
  • Transponder met ID gegevens
  • Geo-awareness met piloot visualisatie
  • Identificatie plaatje met vermelding van registratie nummer
 • Operator registratie verplicht
 • Indien gevlogen wordt op een erkend modelvliegterrein (Aeromodel zone) dan dient men de regelgeving te volgen die daar geldt.

OPGELET:

Wanneer u in België op een erkend modelbouwvliegveld gaat vliegen geldt hier de regelgeving specifiek voor deze terreinen. Dit is momenteel nog niet vastgelegd binnen het kader van de nieuwe Europese Wetgeving. Wordt verwacht in het voorjaar van 2020.

Een overzichts tabel

Europese Wetgeving 6/2020 - Eenvoudig uitgelegd - www.dronedepot.be

Specific Category

 • Verhoogd risico
 • Indien de vlucht volgens een ‘Standaard scenario’ verloopt volstaat een notificatie anders is er authorisatie nodig van een CA voor de aanvang van de vlucht gebasseerd op een SORA (Specific Operations Risc Assessment) -> Risico Analyse
 • Praktijkvoorbeelden: BVLOS operaties (lineaire inspecties, mapping), goederen transport, alle vluchten die niet onder de Open Categorie of de Certified Category vallen
 • Omvat autonome vluchten (zonder tussenkomst van een piloot)
 • Piloot moet minimum competenties hebben zoals:
  • operationele procedures kennen (flight-planning, pre-flight en post-flight inspecties, nood procedures, …)
  • auronautische communicatie kunnen voeren
  • beheersen van het vliegpad en de automatie ervan
  • problem-solving en de juiste beslissingen kunnen nemen
  • Situatie beheer
  • airmanship
 • SORA risico analyse verplicht

Certified Category

 • Hoog risico – Vlucht is even risicovol als een bemande vlucht
 • Authorisatie vereist door gecertifieerde instantie (bijv. DGLV voor België), gecertificeerde UAS met gelicentieerde piloot
 • Praktijkvoorbeelden: Air taxi, Internationaal IFR (carga, passagiers), pakjes leveren boven mensen
 • Vlucht kan/mag mensen vervoeren of transport van gevaarlijke goederen

Tijdslijn

Deze nieuwe wetgeving zal door alle Europese lidstaten in voege gaan vanaf 1 juli 2020.

Drones zonder CE markering kunnen nog gebruik maken van de A1 en A3 categoriën ook na 1 juli 2022, maar mogen na 1 julie 2022 niet meer verkocht worden.

Drones verkocht na 1 juli 2022 moeten een CE markering hebben.

Wat met je reeds behaalde licentie (Belgische piloten)?

Wanneer de nieuwe Europese wetgeving effectief actief wordt zal de huidige Belgische wetgeving komen te vervallen en daarmee ook de huidige brevetering Klasse 2 en Klassen 1 (a en b).

Voor België zal DGLV hier nog de transitie bepalen.  Klasse 2 brevetering lijkt hier voldoende te zijn voor de competenties die nodig zijn voor de open categorie. Voor Klasse 1 piloten is het nog niet helemaal duidelijk maar zij zullen zeker hun voordeel halen uit de reeds behaalde certificatie en kennis.
In ieder geval zal dit duidelijk moeten zijn tegen juni 2020.

De eerste publicaties wijzen op een bijkomende kennis en examinatie van SORA.

Voor de laatste info hierover verwijzen we momenteel naar deze pagina’s op de DGLV site: https://mobilit.belgium.be/nl/luchtvaart/drones/europese_regelgeving_van_toepassing_vanaf_01072020/faq_eu_wetgeving_drones?fbclid=IwAR2zJ9wwwWn4wSdv6KLj6Nv7vRrN431vDiLq6fmp22onSa8Q3i1GIjvW8sU

 

Droneguide

Naast de wetgeving is het ook zeer belangrijk dat een dronepiloot ten allen tijde op de hoogte is van de geldende restricties op de plaats en moment van de vlucht. Hij kan zich uitstekend voorbereiden door gebruik te maken van droneguide.be.

Deze online app, verkrijgbaar voor zowel iOS en Androïd, geeft up-to-date informatie over de airspace en de niet te onderschatten NOTAM’s. Deze laatste geeft belangrijke informatie over geldende restricties of activiteiten die van belang zijn voor de drone piloot.

In zijn meest recente versie die gelanceerd op 12/9/2019 werd een gebruikersportaal toegevoegd die nu ook aan de klasse 1 operatoren toelaat om via Droneguide zijn vlucht te plannen, notificaties te versturen en zelfs derogatie aan te vragen.

Bron: skeyes

20 thoughts on “Europese drone wetgeving 2020 – Covid-19 – eenvoudig uitgelegd

 1. Zou graag weten welke opleidingen er gevolgd moeten worden om met een drone te kunnen vliegen categorie C1?
  Vind nergens een link naar Geo-awareness met piloot visualisatie opleiding of online training.

  1. Je kan nog nergens een link vinden omdat het gewoon nog veel te vroeg is. De Europese wetgeving zal pas van kracht gaan in juni 2020. Momenteel is er nog geen enkele beslissing in België omtrent deze wetgeving dus elke opleiding die beweerd al de Europese wetgeving in haar curriculum te hebben is gewoon niet juist. Er is nog niets dat vast staat.

   Nog enkele maanden geduld zou ik zeggen. Je zal alles op onze website terug kunnen vinden als het zover is.

  1. Hebje een licentie nodig voor een dji mavic mini? deze weegt 249gr en magi ik op geote open weiden vliegen? Mits toestemming

   1. Voor privé gebruik niet, deze is minder dan 1kg en mag je boven privé terrein mee vliegen tot 10m hoogte.
    Voor de Europese wetgeving vanaf 2021 zal je deze drone moeten registreren aangezien hij beelden kan opslagen.

 2. Ik heb interesse in de DJI Mavic Mini … Moet ik hiervoor een brevet hebben of deze registeren? Ik zou het willen gebruiken in wandeltochten in de natuur, voornamelijk in België en Nederland

  1. Met de huidige wetgeving mag u dit toestel boven privé terrein gebruiken max 10m anders heeft u minimum een klasse 2 nodig.. Met de nieuwe Europese wetgeving mag u overal vliegen mits handhaving van de minimum afstandseisen en maximale hoogte van 120m en buiten gecontroleerde vlieggebieden. Aangezien dit toestel een camera heeft en de beelden kan opslagen moet het geregistreerd worden. Brevettering is op dit moment nog niet duidelijk. Hiervoor weten we nog niet genoeg over de nieuwe wetgeving in België.

 3. [* De Shield plugin heeft dit bericht als “Pending Moderation” gemarkeerd. Reden: Menselijk SPAM filter vond “artikel” in “comment_content” *]
  Dank je wel voor het verhelderende artikel! Ik zou graag een DJI Mavic Pro 2 gebruiken om terreininventarisaties uit te voeren (vliegen via vluchtplan met Pix4DCapture). Ik verwacht niet over mensen te vliegen. Volstaat in dat geval een Open A3/C2 licentie? Hierboven wordt vermeld dat deze nieuwe regelgeving het gebruik van drones in onderwijs moet aanmoedigen. Betekent dit dat er andere procedures zullen bestaan voor onderwijzend personeel? Daarnaast zie ik dat het opnieuw mogelijk is om een opleiding dronepiloot Klasse 1 te volgen. Is het aangeraden om deze opleiding dit jaar nog te volgen, of wacht ik best tot ik volgend jaar de online training en test kan afleggen?

  1. Als je kan is het aangeraden om nog een klasse 1 te doen, zo kan je later makkelijker bijbenen voor de nieuwe EU regelgeving. Dat zal je ook de mogelijkheid geven om op plaatsen te vliegen waar je anders niet zal mogen vliegen.
   Andere procedures voor onderwijzend personeel betwijfel ik sterk.

   Je zal met een A3 minimaal 150m van gebouwen moeten vliegen, hou hier rekening mee, voor mapping vlieg je meestal tss de 40 en 90m hoogte.
   Een klasse 1 (of zijn opvolger) zal hier helpen

 4. aangezien je voor een dji mavic mini je zal moeten registreren, wat houd dit exact in? Ik ben namelijk van plan er zelf één te kopen.

  1. Dat wil zeggen dat je je drone moet on-line zal moeten registreren met de eigenaar gegevens en zijn serienummer. Het is nog niet zeker of er dan ook nog een plaatje op moet komen met een registratienummer. Zo zal men gevonden drones kunnen linken aan zijn eigenaar.

 5. Hoe zit het met dji mavic air 2,ben geïnteresseerd in deze drone.Mag ik de drone nog gebruiken na deze datum aangezien deze geen ce keurmerk heeft en geen transponder met ID gegevens heeft en ook geen Geo-awareness met piloot visualisatie.Mag ik het toestel dan alleen nog gebruiken op privé terrein.

  1. De DJI Mavic Air zal je zeker nog mee mogen vliegen onder de Open A3.
   – het toestel heeft wel een CE keurmerk, anders zou hij niet verkocht mogen worden in Europa
   – het toestel heeft wel nog geen Cx rating, dat komt er nog aan en dit voor alle drones want dat wordt verplicht
   – Transponder is nog niet verplicht ook niet in de europese
   – Geo-awareness is wel aanezig, verwar dit niet met Geo-fencing, Geo awareness laat je zien of je in een zone zit waar je mag vliegen en dat kan je nu al zien op de kaart in de app
   – je zal met het toestel ook tot 120mhoog mogen vliegen
   – prvé is niet meer van belang onder de europese wetgeving

 6. Momenteel ben ik in het bezit van een DJI Mavic 2 Pro en brevet klasse 2. Als ik nieuwe wetgeving goed begrijp, wordt dit nu gecategoriseerd als C2. Als ik hiermee ver van mensen wil vliegen, valt dit onder A3 waarbij zowel de drone als operator moeten geregistreerd zijn en de operator in het bezit moet zijn van een bewijs van online test. Als ik dichtbij mensen wil vliegen, valt dit onder A2 waarbij de operator bovenop de voorwaarden van A3 nog een extra theoretische test moet hebben afgelegd, alsook bewijs van praktische zelftraining.
  Nu is mijn vraag:
  – Wat is een bewijs van praktische zelftraining ? Met mijn klasse 2 heb ik reeds een praktijk-examen afgelegd
  – Waar moeten we onze drone en onszelf als operator registeren ? Bij het DGLV of EASA ?
  – Waar moeten we onze online test afleggen ? Bij het DGLV of EASA ?
  – Heeft een Mavic 2 Pro een elektronic ID ? Indien niet, is die na 2022 waardeloos aangezien die enkel in A3 kan vliegen ..

 7. Waar mag ik vliegen eens de nieuwe regelgeving er is? Met een Mavic Mini bijvoorbeeld. En stel dat ik die geregistreerd heb (in de toekomst).
  Ik begrijp dat er blauwe en rode geo-fences zijn waar je sowieso niet kunt vliegen maar ….
  Mag ik over een openbaar park vliegen?
  Mag ik boven het huis van mijn buurman vliegen?
  Mag ik bvb boven de domein van Bokrijk vliegen?
  Mag ik boven een drukke weg vliegen?

  Mag ik dan zomaar foto’s en video’s nemen?
  Mag ik die images verspreiden of enkel voor prive-gebruik?
  Wat als iemand denkt dat zijn privacy geschonden is?

  1. Je vraag of je over bepaalde locaties vliegen is een zeer open vraag en kan ik niet algemeen op antwoorden, er zijn vele omstandigheden waar je rekening moet houden en afhankelijk zijn van de locatie zelf.
   Er zullen steeds bepaalde zones wijn waar je niet zal mogen vliegen, deze info zal je kunnen vinden op kaarten zoals je kan vinden op droneguide.be of ops.skeyes.be.
   De nieuwe wetgeving gaat vooral het risico afwegen of je mag vliegen en je zal een minimale afstand moeten houden van al dan niet betrokken personen , obstakels en gebouwen of infrastruur.

   Mogen vliegen is een deel van de vraag, een tweede deel is of je mag fotograferen of filmen. Hier moet je rekening houden met de situatie. Is het een openbare plaats of niet, als het een privé terrein is (buurman bv) moet je steeds de toestemming hebben van de eigenaar. Film of fotografeer je mensen en je wil de film of foto publiceren (facebook, website, …) dan moet je toestemming hebben van de personen die herkenbaar zijn. Als het gaat over een zeer grote groep van mensen hoeft dit niet zolang je maar geen focus legt op een bepaald iemand. Vooral opletten met kinderen. Hier geldt eigenlijk vooral de privacy wetgeving.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

0

Je winkelwagen

x Logo: Shield
Deze Site Is Beveiligd Door
Shield